FAQs Complain Problems

भीरकोट नगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको बढुवा स्तरबृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2078