भीरकोट नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ । हाम्रो Facebook Page लाईक गर्न तथा Youtube Channel Subscribe गर्न नभुल्नु होला !!!

परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ८० मा व्यवस्था भए अनुरुप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२ असोज १ गते भीरकोट नगरपालिकाको घोषणा भएको हो । साविक चार गा.वि.स.हरु क्रमशः दार्सिङ्ग दहथुम, खिलुङ्ग देउराली, ढापुक सिमल भञ्ज्याङ्ग र बानेथोक देउराली मिलाएर यो नगरपालिकाको गठन भएको हो ।