FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification र राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. (NIN) अनिवार्य हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !