FAQs Complain Problems

फोटो ग्यालरी

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

नगरपरिषद्को निर्णय बमोजिम यस भीरकोट नगरपालिकालाई ०७६ चैत्र मशान्त भित्र बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन् वाला स्थानीय तह घोषणा गर्ने गरी मिति २०७५/१०/२८ र २९ गते नगरस्तरीय सरोकारवाला द्वारा आवस्यक आचार संहिता निर्माण गरी सूंचक सरलीकरण गर्दै ९ बटै वडामा देहाय बमोजिमका कार्यहरु हालै सम्पन्न गरियो ।

 

  • बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन तथा घोषणा सम्बन्धी अभिमुखीरकण कार्यक्रम संम्पन्न।
  • बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समिति निर्माण ।
  • 11 बुदे नतिजामुखी कार्ययोजना निर्माण ।
  • बालमैत्री स्थानीय शासन वडा सम्पर्क व्यक्तिहरुको छनौट भएको ।
  • सरोकारवाला द्वारा Flex Banner मा हस्ताक्षर गरी बालमैत्री वडा 2076 मंसिर, पौष र माघमा घोषणा गर्ने उद्‍घोषका साथ कार्य योजना अगाडी बढाइएको ।
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pages