उपभोक्ता समिति को लागि आयोज़ना संचालन सम्बन्ध मा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धि आयोज़ना गरिएको एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम को दृश्य हरु