तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
36% (4 votes)
राम्रो
18% (2 votes)
ठिकै
27% (3 votes)
नो कमेन्ट
18% (2 votes)
Total votes: 11